خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما

شهید فیاض بخش

شهر:
مالكيت (سازمان متبوع):
نوع فعالیت:
نوع تخصص:
آدرس:
تهران کيلومتر 7 جاده قديم کرج، ابتدای خيابان خليج فارس، جنب کارخانه ويتانا
تلفن:
66250742
سايت:
http://www.fayazhospital.com/
موقعیت روی نقشه:
تعداد تخت فعال:
449
بخش های بستری:
ارتوپدی، اطفال، NICU، جراحی مغز و اعصاب ، داخلی اعصاب ( نورولوژی )، داخلی ، ICU جنرال، CCU، ارولوژی، جراحی عمومی، چشم، زایمان طبیعی ، ژنیکولوژی، سزارین ، قلب، ENT، post ccu، نوزادان، گوارش
بخش های ستاره دار:
دیالیز، لیبر، بلوک زایمان، واحد اورژانس، اتاق عمل زایشگاه
بخش های پاراکلینیک:
آزمایشگاه پاتولوژی، آزمایشگاه طبی، اسپیرومتری، اکوکاردیوگرافی، موارد الکترمیوگرافی، الکتروآنسفالوگرافی، تست ورزش، داروخانه، رادیولوژی، سونوگرافی، سی تی اسکن، کولونوسکوپی، ماموگرافی، فیزیوتراپی، گاستروسکوپی، سنگ شکن ، سیستوسکوپی، شیمی درمانی، الکتروکاردیوگرافی، رادیوتراپی ، مراجعه MRI
بخش های درمانگاهی:
درمانگاه ارولوژی، درمانگاه ENT، درمانگاه ارتوپدی، درمانگاه زنان و زایمان، درمانگاه اطفال، درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )، درمانگاه خون و انکولوژی، درمانگاه پوست، درمانگاه چشم، درمانگاه داخلی، درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )، درمانگاه دندانپزشکی، درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی، درمانگاه عفونی، درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی ترمیمی، درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی فک و صورت، درمانگاه فوق تخصصی ، داخلی قلب، درمانگاه قلب، درمانگاه جراحی عمومی، درمانگاه جراحی مغز و اعصاب، درمانگاه بیهوشی ، درمانگاه فوق تخصصی کلیه ( نفرولوژی )، درمانگاه بینایی سنجی، درمانگاه شنوایی سنجی، درمانگاه رادیوتراپی آنکولوژی، تغذیه، درمانگاه گوارش، واحد اورژانس (پزشک عمومی)، درمانگاه جراح توراکس، درمانگاه نورلوژی کودکان، درمانگاه ریه، درمانگاه جراح عروق ، درمانگاه طب کار، فوق تخصص گوارش کودکان، متخصص طب اورژانس، فوق تخصص خون کودکان، فوق تخصص قلب

 

ارزیابی ارزیابان مردمی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از فرایند پذیرش:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از غذا:
5
5 (از 1 ارزیابی)
رضایت از تهویه:
5
5 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از فرایند ترخیص:
0
فاقد ارزیابی

ارزیابی‌ها

عنوان ارزیابی:

ارزیابی کننده:
ثمانه

تاریخ درج ارزیابی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
4
رضایت از فرایند پذیرش:
3
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
3
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
4
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
3
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
3
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
4
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
3
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
3
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
4
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
3
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
4
رضایت از غذا:
5
رضایت از تهویه:
5
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
2
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
1
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
2
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
1
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
3
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
3
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
3
رضایت از فرایند ترخیص:
4

آخرین بیمارستان های ارزیابی شده