خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما

فارابی

شهر:
نوع فعالیت:
نوع تخصص:
آدرس:
خیابان کارگر جنوبی میدان قزوین
تلفن:
55400005-14
سايت:
http://medicine.tums.ac.ir/default.aspx?p=699
موقعیت روی نقشه:
تعداد تخت فعال:
209
بخش های بستری:
چشم، مردان دو ، زنان یک ، زنان دو ، اورژانس، دی کلینیک ، ccu، مردان یک ، ICU OR
بخش های ستاره دار:
اتاق عمل ، تحت نظر اورژانس، بخش اورژانس، اتاق عمل اورژانس
بخش های پاراکلینیک:
آزمایشگاه پاتولوژی، آزمایشگاه طبی، آنژیوگرافی چشم ، داروخانه، رادیولوژی، لیزر اگزایمر، پریمتری ، سونوگرافی، مولتی اسلاید، الکترو کاردیوگرافی، اکو کاردیوگرافی، لیزرتراپی چشم، لیزیک معاینه، لیزیک، OCT، GDX، اکوگرافی چشم، کانتاکت لنز، الکترو فیزیولوژی، IOLMASTER، سایر چشم
بخش های درمانگاهی:
درمانگاه اورژانس تخصص چشم ، سایر(درمانگاه فوق تخصص گلوکوم)، سایر(درمانگاه فوق تخصص قرنیه)، سایر(درمانگاه عیوب انکسار)، درمانگاه قلب، درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )، درمانگاه اسکرین ، درمانگاه تخصصی چشم، سایر(درمانگاه فوق تخصص رتین )، فوق تخصصی اربیت و مجاری اشکی، سایر(درمانگاه فوق تخصص استرابیسم )، دیابت، کلینیک بیهوشی، کاتاراکت،

 

ارزیابی ارزیابان مردمی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از فرایند پذیرش:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از غذا:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از تهویه:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از فرایند ترخیص:
0
فاقد ارزیابی

ارزیابی‌ها

عنوان ارزیابی:

ارزیابی کننده:
hasannezhad

تاریخ درج ارزیابی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
3
رضایت از فرایند پذیرش:
4
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
3
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
4
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
4
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
4
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
3
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
3
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
4
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
3
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
3
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
4
رضایت از غذا:
3
رضایت از تهویه:
2
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
4
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
3
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
4
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
3
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
3
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
3
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
3
رضایت از فرایند ترخیص:
0

آخرین بیمارستان های ارزیابی شده