خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما

روزبه

شهر:
نوع فعالیت:
نوع تخصص:
آدرس:
خ کارگرجنوبی پایین ترازچهارراه لشگربیمارستان روزبه
تلفن:
5-55419151
سايت:
http://medicine.tums.ac.ir/default.aspx?p=656
موقعیت روی نقشه:
تعداد تخت فعال:
204
بخش های بستری:
روانپزشکی، روانپزشکی اطفال ، تحت نظراورژانس
بخش های ستاره دار:
تخت اورژانس، تحت نظر اورژانس
بخش های پاراکلینیک:
آزمایشگاه طبی، الکتروآنسفالوگرافی، داروخانه، نوار قلب
بخش های درمانگاهی:
درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )، درمانگاه اورژانس، درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )، درمانگاه فوق تخصصی ـ اطفال روانپزشکی، درمانگاه گفتار درمانی، سایر(درمانگاه تست هوش )، سایر(درمانگاه گروه درمانی)، سایر(درمانگاه روان درمانی فردی )، سایر(درمانگاه خانواده درمانی )، سایر(درمانگاه SEXدرمانی)، درمانگاه رفتار درمانی، سایر(درمانگاه حافظه)، سایر(درمانگاه شوک درمانی)، درمانگاه کاردرمانی

 

ارزیابی ارزیابان مردمی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
4
4 (از 2 ارزیابی)
رضایت از فرایند پذیرش:
3
3 (از 2 ارزیابی)
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
3.5
3.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
4
4 (از 2 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
3.5
3.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
3.5
3.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
3
3 (از 2 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
2.5
2.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
1.5
1.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
3.5
3.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
3.5
3.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
2.5
2.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از غذا:
4
4 (از 2 ارزیابی)
رضایت از تهویه:
3.5
3.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
4.5
4.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
3
3 (از 2 ارزیابی)
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
3
3 (از 2 ارزیابی)
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
3
3 (از 2 ارزیابی)
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
4
4 (از 2 ارزیابی)
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
2.5
2.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
3.5
3.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از فرایند ترخیص:
0
فاقد ارزیابی

ارزیابی‌ها

عنوان ارزیابی:

ارزیابی کننده:
farzad

تاریخ درج ارزیابی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
3
رضایت از فرایند پذیرش:
2
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
2
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
3
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
3
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
3
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
2
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
2
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
1
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
3
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
3
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
2
رضایت از غذا:
4
رضایت از تهویه:
3
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
4
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
2
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
2
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
2
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
4
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
3
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
3
رضایت از فرایند ترخیص:
4

عنوان ارزیابی:

ارزیابی کننده:
سمانه ناظمی

تاریخ درج ارزیابی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
5
رضایت از فرایند پذیرش:
4
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
5
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
5
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
4
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
4
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
4
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
3
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
2
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
4
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
4
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
3
رضایت از غذا:
4
رضایت از تهویه:
4
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
5
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
4
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
4
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
4
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
4
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
2
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
4
رضایت از فرایند ترخیص:
5

آخرین بیمارستان های ارزیابی شده