خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما

امیراعلم

شهر:
نوع فعالیت:
آدرس:
تهران، خیابان انقلاب، خیابان سعدی نبش خیابان هدایت
تلفن:
021-6676106
سايت:
http://medicine.tums.ac.ir/default.aspx?p=587&refr
موقعیت روی نقشه:
تعداد تخت فعال:
194
بخش های بستری:
ENT، ICU، CCU، داخلی ، جراحی عمومی، VIP
بخش های ستاره دار:
اتاق عمل، اتاق عمل اورژانس، تختهای تحت نظر اورژانس، دیالیز، بخش اورژانس، شیمی درمانی
بخش های پاراکلینیک:
رادیولوژی، سونوگرافی، آزمایشگاه پاتولوژی، آزمایشگاه طبی، سی تی اسکن، آندوسکوپی معده، اکوکاردیوگرافی، الکتروآنسفالوگرافی، سی تی اسکن اسپیرال، نوارقلب، داروخانه، کولونوسکوپی، اندوسکوپی حنجره، اندوسکوپی سینوس، نوارگوش، ERCP، اسپیرومتری، تست بویایی، شیمی درمانی
بخش های درمانگاهی:
درمانگاه اورژانس، درمانگاه داخلی خون (انکولوژی)، درمانگاه بیهوشی و درد، درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی ترمیمی، درمانگاه شنوایی سنجی، درمانگاه گفتار درمانی، درمانگاه قلب، درمانگاه داخلی غددومتابولیسم، درمانگاه جراحی عمومی، درمانگاه ENT، داخلی اعصاب، داخلی کلیه، روماتولوژی، گوارش وکبد، عفونی

 

ارزیابی ارزیابان مردمی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
3.5
3.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از فرایند پذیرش:
3.5
3.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
3
3 (از 2 ارزیابی)
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
3.5
3.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
3.5
3.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
3
3 (از 2 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
2.5
2.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
3
3 (از 2 ارزیابی)
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
3
3 (از 2 ارزیابی)
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
2.5
2.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
3.5
3.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از غذا:
4
4 (از 2 ارزیابی)
رضایت از تهویه:
3
3 (از 2 ارزیابی)
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
4
4 (از 2 ارزیابی)
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
4
4 (از 2 ارزیابی)
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
3
3 (از 2 ارزیابی)
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
3.5
3.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
3.5
3.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
2.5
2.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
3
3 (از 2 ارزیابی)
رضایت از فرایند ترخیص:
0
فاقد ارزیابی

ارزیابی‌ها

عنوان ارزیابی:

ارزیابی کننده:
محمدجواد

تاریخ درج ارزیابی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
3
رضایت از فرایند پذیرش:
4
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
3
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
3
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
4
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
3
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
3
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
2
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
3
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
2
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
4
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
3
رضایت از غذا:
4
رضایت از تهویه:
3
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
5
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
3
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
4
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
4
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
4
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
3
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
2
رضایت از فرایند ترخیص:
4

عنوان ارزیابی:

ارزیابی کننده:
سمانه ناظمی

تاریخ درج ارزیابی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
4
رضایت از فرایند پذیرش:
3
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
3
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
4
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
3
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
3
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
2
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
4
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
3
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
3
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
0
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
4
رضایت از غذا:
4
رضایت از تهویه:
3
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
3
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
3
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
3
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
4
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
3
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
2
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
4
رضایت از فرایند ترخیص:
2

آخرین بیمارستان های ارزیابی شده