خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما

نجمیه

شهر:
نوع فعالیت:
نوع تخصص:
آدرس:
خیابان حافظ ، تقاطع جمهوری
تلفن:
6-66707071
سايت:
http://www.najmiyeh.ir/
موقعیت روی نقشه:
تعداد تخت فعال:
133
بخش های بستری:
داخلی ، اطفال، زنان و زایمان، جراحی عمومی ، ICU جنرال، تحت نظر، NICU، VIP، اعصاب و روان، جراحی مردان ، نوزادان
بخش های ستاره دار:
اتاق عمل ، تخت زایمان ، تحت نظر اورژانس، پست پارتوم، لیبر، بخش اورژانس، اتاق عمل اورژانس، مامائی
بخش های پاراکلینیک:
رادیولوژی، ماموگرافی، سونوگرافی، آزمایشگاه طبی، آزمایشگاه پاتولوژی، EMG، NST، آندوسکوپی ، کولونوسکوپی ، کلپوسکپی ، فلورسکوپی ، اپتومتری ، الکتروکاردیوگرافی ، لیزرپوست ومو، اکوکاردیوگرافی ، روانشناسی ، تنظیم خانواده ، پره ناتال ، OAE، اسپیرومتری ، تغذیه ، واکسیناسیون ، فیزیوتراپی ، داروخانه ، تست ورزش ، EEG، هیسترسکوپی
بخش های درمانگاهی:
درمانگاه داخلی، درمانگاه زنان وزایمان ، درمانگاه اطفال، درمانگاه ENT، درمانگاه پوست و مو، درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )، درمانگاه جراحی عمومی، درمانگاه جراحی کلیه و مجاری ادراری، درمانگاه دندانپزشکی، درمانگاه فوق تخصصی ـاعصاب اطفال ، درمانگاه ارتوپدی ، درمانگاه غدداطفال ، درمانگاه جراحی مغزواعصاب ، درمانگاه چشم ، درمانگاه طب فیزیکی ، درمانگاه عفونی ، درمانگاه قلب اطفال ، درمانگاه نوزادان ، درمانگاه خون اطفال ، درمانگاه عفونی اطفال ، درمانگاه روانپزشک اطفال ، درمانگاه ژنتیک ، درمانگاه قلب ، درمانگاه فوق تخصص ارتوپدی ، درمانگاه ارتوپدی اطفال ، درمانگاه جراحی اطفال ، درمانگاه جراحی ترمیمی ، گوارش اطفال ، درمانگاه روماتولوژی

 

ارزیابی ارزیابان مردمی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از فرایند پذیرش:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از غذا:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از تهویه:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از فرایند ترخیص:
0
فاقد ارزیابی

ارزیابی‌ها

عنوان ارزیابی:

ارزیابی کننده:
الهام

تاریخ درج ارزیابی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
2
رضایت از فرایند پذیرش:
2
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
2
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
2
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
2
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
2
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
2
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
2
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
1
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
3
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
2
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
2
رضایت از غذا:
1
رضایت از تهویه:
1
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
2
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
1
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
3
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
1
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
3
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
4
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
4
رضایت از فرایند ترخیص:
3

آخرین بیمارستان های ارزیابی شده