خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما

بوعلی

شهر:
مالكيت (سازمان متبوع):
نوع فعالیت:
نوع تخصص:
آدرس:
میدان امام حسین (ع) خ دماوند
تلفن:
33348036-9
سايت:
تعداد تخت فعال:
171
بخش های بستری:
ICU جنرال، CCU، جراحی مردان، بخش اطفال، جراحی زنان و زایمان، بخش نوزادان، بخشpost ccu، داخلی 2، داخلی 3، داخلی 1
بخش های ستاره دار:
اتاق عمل، اتاق عمل اورژانس، پست پارتوم، تخت زایمان، لیبر(اتاق درد)، تختهای بخش اورژانس، تختهای تحت نظر اورژانس، دیالیز
بخش های پاراکلینیک:
دانسیتومتری، آزمایشگاه پاتولوژی، آزمایشگاه طبی، آندوسکوپی، اسپیرومتری، اکوکاردیوگرافی، الکتروآنسفالوگرافی، تست ورزش، داروخانه، رادیولوژی، سونوگرافی، کولونوسکوپی، سی تی اسکن
بخش های درمانگاهی:
درمانگاه ارولوژی، درمانگاه ENT، درمانگاه ارتوپدی، درمانگاه اطفال، درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )، درمانگاه بینایی سنجی، درمانگاه بیهوشی و درد، درمانگاه پوست، درمانگاه جراحی عمومی، درمانگاه جراحی مغز و اعصاب، درمانگاه چشم، درمانگاه داخلی، درمانگاه قلب، درمانگاه فیزیوتراپی، درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی هماتولوژی ، درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی غدد ( اندوکراینولوژی )، درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی روماتولوژی، درمانگاه فوق تخصصی ـ جراحی فک و صورت، درمانگاه عفونی، درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی، درمانگاه شنوایی سنجی، درمانگاه زنان و زایمان، درمانگاه دندانپزشکی، درمانگاه داخلی اعصاب(نورولوژی)، درمانگاه فوق ، داخلی ریه، درمانگاه فوق ، داخلی کلیه(نفرولوژی)، درمانگاه فوق، جراحی ترمیمی، درمانگاه داخلی فوق کبدوگوارش، درمانگاه فوق ، جراحی توراکس، درمانگاه آنکولوژی

 

ارزیابی ارزیابان مردمی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از فرایند پذیرش:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
0
فاقد ارزیابی
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از غذا:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از تهویه:
5
5 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
5
5 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از فرایند ترخیص:
0
فاقد ارزیابی

ارزیابی‌ها

عنوان ارزیابی:

ارزیابی کننده:
zh.hadi

تاریخ درج ارزیابی:

بیمارستان بسیار بسیار شلوغ می باشد در حدی که پزشک اصلا فرصت نمی کند به بیمار مراجعه کند و تعداد بسیار زیادی انترن در محیط بدون هیچ گونه اثر مفیدی پراکنده است (بدون اثر مفید یعنی حتی نوار قلب گرفتن که کار کاملا روتین بیمارستانی می باشد را نیز به درستی بلد نبودند و بسیار زیاد یعنی در محیط اورژانس 20 تا انترن!) رسیدگی به امور نظافتی خوب نبود(قابل تعریف و تمجید نیست)

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
3
رضایت از فرایند پذیرش:
3
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
2
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
1
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
0
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
4
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
2
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
2
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
1
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
3
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
1
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
1
رضایت از غذا:
3
رضایت از تهویه:
5
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
4
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
5
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
1
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
2
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
1
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
4
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
3
رضایت از فرایند ترخیص:
3

آخرین بیمارستان های ارزیابی شده