خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما

امام خمینی (ره) صنعت نفت

مالكيت (سازمان متبوع):
نوع فعالیت:
نوع تخصص:
آدرس:
سیکلین جنب پالایشگاه خیابان منتظری ص پ 671
تلفن:
2226811-0631
موقعیت روی نقشه:
تعداد تخت فعال:
103
بخش های بستری:
داخلی ، زنان و زایمان، اطفال، CCU، ، جراحی ، ، ، انکولوژی، ، ، ، ، ICU ،
بخش های ستاره دار:
اتاق عمل اورژانس، تختهای بخش اورژانس، اتاق عمل، تخت زایمان، لیبر، پست پارتوم، دیالیز
بخش های پاراکلینیک:
آزمایشگاه طبی، اکوکاردیوگرافی، آندوسکوپی، تست ورزش، رکتوسیگموئیدسکوپی، سونوگرافی، ماموگرافی، الکتروآنسفالوگرافی، داروخانه، رادیولوژی، آزمایشگاه پاتولوژی، اسپیرومتری، کولونوسکوپی، الکترمیوگرافی
بخش های درمانگاهی:
درمانگاه اورژانس، پایگاه بهداشتی، درمانگاه ENT، درمانگاه ارتوپدی، درمانگاه اطفال، درمانگاه اعصاب و روان ( روانپزشکی )، درمانگاه پوست، درمانگاه جراحی عمومی، درمانگاه جراحی مغز و اعصاب، درمانگاه چشم، دیابت، درمانگاه زنان و زایمان، درمانگاه فیزیوتراپی، درمانگاه گفتار درمانی، درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی ریه، درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی روماتولوژی، درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی غدد ( اندوکراینولوژی )، درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی کبد و گوارش، آسم وآلرژی، درمانگاه شنوایی سنجی، درمانگاه داخلی اعصاب ( نورولوژی )، درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی کلیه ( نفرولوژی )، درمانگاه فوق تخصصی ـ داخلی هماتولوژی ، درمانگاه بینایی سنجی، درمانگاه عفونی، درمانگاه قلب، درمانگاه ارولوژی، درمانگاه بیهوشی و درد، درمانگاه دندانپزشکی، درمانگاه داخلی، کلیه اطفال، تغذیه، فوق جراحی زانو

 

ارزیابی ارزیابان مردمی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از فرایند پذیرش:
5
5 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
1
1 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
2
2 (از 1 ارزیابی)
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از غذا:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از تهویه:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
5
5 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
3
3 (از 1 ارزیابی)
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
4
4 (از 1 ارزیابی)
رضایت از فرایند ترخیص:
0
فاقد ارزیابی

ارزیابی‌ها

عنوان ارزیابی:

ارزیابی کننده:
hashemiBX

تاریخ درج ارزیابی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
4
رضایت از فرایند پذیرش:
5
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
3
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
3
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
4
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
4
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
1
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
1
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
2
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
4
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
4
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
3
رضایت از غذا:
4
رضایت از تهویه:
4
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
5
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
3
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
3
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
4
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
3
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
3
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
4
رضایت از فرایند ترخیص:
4

آخرین بیمارستان های ارزیابی شده