خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما

مهر حضرت عباس

شهر:
مالكيت (سازمان متبوع):
نوع فعالیت:
نوع تخصص:
آدرس:
خیابان کوهسنگی ، میدان الندشت ، بیمارستان مهر
تلفن:
14-8427011-0511
سايت:
تعداد تخت فعال:
163
بخش های بستری:
جراحی زنان و زایمان، قلب، CCU، ICU جنرال، POST آنژیوگرافی، ارتوپدی، جراحی مغز و اعصاب ، گوش و حلق ، چشم، ارولوژی، جراحی عمومی، NICU، زیبایی ، داخلی
بخش های ستاره دار:
اتاق عمل، بخش زایشگاه ( تخت زایمان ) ، تختهای تحت نظر اورژانس، دیالیز، لیبر، نوزادان
بخش های پاراکلینیک:
دفتر آزمایشگاه پاتولوژی، آزمایشگاه طبی، آندوسکوپی، کت لب آنژیوگرافی ، اکوکاردیوگرافی، تست ورزش، سونوگرافی، داروخانه، الکتروآنسفالوگرافی، رادیولوژی، ماموگرافی، کلونوسکپی
بخش های درمانگاهی:

 

ارزیابی ارزیابان مردمی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
2.5
2.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از فرایند پذیرش:
2
2 (از 2 ارزیابی)
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
2.5
2.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
3
3 (از 2 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
4
4 (از 2 ارزیابی)
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
4
4 (از 2 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
3
3 (از 2 ارزیابی)
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
3
3 (از 2 ارزیابی)
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
3
3 (از 2 ارزیابی)
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
5
5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
3.5
3.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
3
3 (از 2 ارزیابی)
رضایت از غذا:
3.5
3.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از تهویه:
3
3 (از 2 ارزیابی)
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
3
3 (از 2 ارزیابی)
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
2
2 (از 2 ارزیابی)
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
1.5
1.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
4
4 (از 2 ارزیابی)
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
3.5
3.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
4.5
4.5 (از 2 ارزیابی)
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
4
4 (از 2 ارزیابی)
رضایت از فرایند ترخیص:
0
فاقد ارزیابی

ارزیابی‌ها

عنوان ارزیابی:

ارزیابی کننده:
houritha

تاریخ درج ارزیابی:

بی سر و سامان . آشفته و چندش آور

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
1
رضایت از فرایند پذیرش:
1
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
1
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
2
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
3
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
3
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
2
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
2
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
2
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
5
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
3
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
3
رضایت از غذا:
2
رضایت از تهویه:
1
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
2
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
1
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
3
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
1
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
3
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
4
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
3
رضایت از فرایند ترخیص:
2

عنوان ارزیابی:

ارزیابی کننده:
سارینا77

تاریخ درج ارزیابی:

رضایت از پاسخگویی اطلاعات:
4
رضایت از فرایند پذیرش:
3
رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط:
4
رضایت از آرامش فضای بیمارستان و اتاق‏ها:
4
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پرستاران:
5
رضایت از رفتار، برخورد و حسن خلق پزشکان:
5
رضایت از میزان سرکشی پرستاران به بیماران:
4
رضایت از میزان سرکشی پزشکان به بیماران:
4
رضایت از امکان حاضربودن (احضار) پزشک در تمام مدت نیاز شبانه روز:
4
رضایت از عدم ارجاع پزشکان مجموعه به بیرون از بیمارستان یا مطب برای دریافت هزینه بیشتر (برخی پزشکان):
5
رضایت از نحوه رسیدگی به درخواست‏های متعارف بیمار:
4
رضایت از نحوه رسیدگی و رفع درخواستهای اضطراری:
3
رضایت از غذا:
5
رضایت از تهویه:
5
رضایت از امکانات عمومی (تلفن، سرویس بهداشتی و ...):
4
رضایت از رفتار کارکنان با ملاقات کنندگان:
2
رضایت از نتایج درمان و کارآمدی پزشکان:
5
رضایت از نحوه برخورد با همراه و امکانات بیمارستان برای همراه:
3
رضایت از امکانات تخصصی بیمارستان:
4
رضایت از میزان اقبال به بیمه (پوشش بیمه و تعدد بیمه‌های مورد قبول):
5
رضایت از سرجمع هزینه های درمان:
5
رضایت از فرایند ترخیص:
5

آخرین بیمارستان های ارزیابی شده