خانهدرباره ما روش كار تبليغ، نه تماس با ما
آخرین بیمارستان‌ها و کلینیک‌های ارزیابی شده توسط مردم

در این جدول، برخی از معیار‏های آخرین بیمارستان‌ها و کلینیک‌های ارزیابی شده قابل مشاهده است، برای مشاهده تمام معیارها (20 معیار)، بر روی نام آن كلیك كنید. برای مشاهده تمام بیمارستان‌ها، از فرم جستجو یا فهرست نوع يا شهر یا جداول رتبه بندی استفاده کنید.

نام بیمارستان یا کلینیک شهر رضایت از نتایج درمان رضایت از نظافت و پاکیزگی محیط رضایت از نحوه رفتار با همراه
مهر حضرت عباس مشهد
4
4 (از 2 ارزیابی)
2.5
2.5 (از 2 ارزیابی)
2
2 (از 2 ارزیابی)
بوعلی تهران
1
1 (از 1 ارزیابی)
2
2 (از 1 ارزیابی)
2
2 (از 1 ارزیابی)
ساسان تهران
1.5
1.5 (از 2 ارزیابی)
4
4 (از 2 ارزیابی)
4
4 (از 2 ارزیابی)
امیراعلم تهران
3.5
3.5 (از 2 ارزیابی)
3
3 (از 2 ارزیابی)
4
4 (از 2 ارزیابی)
روزبه تهران
3
3 (از 2 ارزیابی)
3.5
3.5 (از 2 ارزیابی)
3
3 (از 2 ارزیابی)
امام رضا (ع) سیرجان
4
4 (از 1 ارزیابی)
4
4 (از 1 ارزیابی)
4
4 (از 1 ارزیابی)
پارسیان تهران
4
4 (از 3 ارزیابی)
3.666665
3.7 (از 3 ارزیابی)
3.666665
3.7 (از 3 ارزیابی)
تخصصی زنان زایمان ونازائی مادر یزد
4
4 (از 1 ارزیابی)
3
3 (از 1 ارزیابی)
4
4 (از 1 ارزیابی)
سیدرضا شاه ولی یزد
0
فاقد ارزیابی
4
4 (از 1 ارزیابی)
3
3 (از 1 ارزیابی)
سلمان فارسی (تامین اجتماعی) بوشهر
4
4 (از 1 ارزیابی)
4
4 (از 1 ارزیابی)
2
2 (از 1 ارزیابی)
شهدای خلیج فارس بوشهر
5
5 (از 1 ارزیابی)
3
3 (از 1 ارزیابی)
4
4 (از 1 ارزیابی)
دکتر شریعتی آستارا
3
3 (از 1 ارزیابی)
3
3 (از 1 ارزیابی)
3
3 (از 1 ارزیابی)
شهید دکتر بهشتی آستارا
4
4 (از 1 ارزیابی)
4
4 (از 1 ارزیابی)
3
3 (از 1 ارزیابی)
سعدی اصفهان
4
4 (از 1 ارزیابی)
4
4 (از 1 ارزیابی)
4
4 (از 1 ارزیابی)
فیض اصفهان
3
3 (از 1 ارزیابی)
4
4 (از 1 ارزیابی)
4
4 (از 1 ارزیابی)
علوی تبریز
4
4 (از 1 ارزیابی)
3
3 (از 1 ارزیابی)
4
4 (از 1 ارزیابی)
رازی تبریز
4
4 (از 1 ارزیابی)
4
4 (از 1 ارزیابی)
3
3 (از 1 ارزیابی)
شهداء تبریز
3
3 (از 1 ارزیابی)
5
5 (از 1 ارزیابی)
4
4 (از 1 ارزیابی)
آراد تهران
3.5
3.5 (از 2 ارزیابی)
4
4 (از 2 ارزیابی)
3.5
3.5 (از 2 ارزیابی)
نوین دیدگان تهران
4
4 (از 1 ارزیابی)
5
5 (از 1 ارزیابی)
4
4 (از 1 ارزیابی)

صفحه‌ها

آخرین بیمارستان های ارزیابی شده